MANFAAT ZAKAT FITRAH

MANFAAT ZAKAT FITRAH

Sudah menjadi kewajipan umat islam untuk membayar zakat Fitrah menjelang akhir Ramadhan. Ianya merupakan kewajipan individu. Hal ini sebagaimana

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadits berikut, yang ertinya:“Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah (pada bulan Ramadhan kepada setiap manusia).” (HR. Bukhari – Muslim).

1. Menyempurnakan Iman Berzakat

kepada mereka yang memerlukan merupakan salah satu tiang agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan. Bukti Keimanan dan KetaatanManusia memerlukan dan suka wang sebagai sesuatu yang perlu dimiliki.

Oleh kerana itu, kadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia suka tanpa apapun balasan.Dengan membayar zakat, menunjukkan keimananmu kepada Allah SWT.Sebab, dengan berzakat kamu tidak mengharapkan balasan duniawi melainkan ketenangan hati dan pahala dari Allah SWT.

2. Membersihkan Hati dan Diri

Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang fakir miskin.Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun, seperti pengetahuan, wang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih “lengkap” ketika telah memberikan sesuatu yang bererti untuk orang lain.

3. Menenangkan Hati Berzakat

melatih umat Muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi orang yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyak keselamatan untukmu.

4. Mencapai Keimanan yang Sempurna

Rasulullah SAW bersabda, “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari: 13)

Apa kaitannya dengan zakat? tanpa disedari kamu juga menyempurnakan iman dengan tidak hanya mementingkan dirimu sendiri saja, melainkan juga orang-orang lain yang memerlukan.

5. Tiket ke Syurga Orang Islam

pasti percaya akan adanya syurga dan berusaha untuk masuk ke syurga.Apa kaitannya dengan syurga? Manfaat kedua zakat adalah pahala yang diperoleh dapat menjadi “tiket” yang boleh memastikan perjalanan ke Syurga lancar.

Seperti yang disebutkan (Dalam HR. At-Tirmidzi): syurga adalah untuk “mereka yang bertutur halus, memberikan salam, memberi makan orang-orang dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap.”

Back to blog