SUNNAH NABI YANG MUDAH DILAKUKAN OLEH KITA

SUNNAH NABI YANG MUDAH DILAKUKAN OLEH KITA

Sebagai umat islam yang menganut dan mengamalkan ajaran Islam kita berpegang kepada dua sumber utama dalam agama iaitu Al Quran dan As Sunnah. Seperti yang kita tahu Al Quran adalah kitab suci yang menjadi panduan kepada umat Islam.

Namun apa itu Sunnah?

Sunnah menurut bahasa bermaksud jalan manakala menurut istilah ulama hadis, sunnah adalah segala hal yang disandarkan kepada nabi berupa perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan) mahupun sifat (perangai atau fizikal). Ada beberapa Sunnah nabi yang mudah dipraktikkan dalam kehidupan harian kita.

1. Selalu senyum

Abdullah bin Al-Harist Radliyallahu’anhu menuturkan yang bermaksud “Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah s.a.w.” (Riwayat At-Tirmidzi)

2. Membaca doa selepas bangun dari tidur

Nabi s.a.w.akan mengusap wajah dengan tangannya ketika bangun daripada tidur lalu membaca doa. Kemudian beliau membaca doa bangun tidur

3. Menyambung silaturrahim

Hadis riwayat Anas bin Malik R.A. berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda “Barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan (silaturrahim)” (Sahih Muslim)

4.Membaca doa ketika keluar rumah

Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda “Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa ‘Bismillahi tawakkaltu ‘alaallah la haula wa la quwwata illa billah’ (Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah) Maka pada saat itu dikatakan kepadanya : kamu telah mendapat petunjuk telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan (perlindungan) hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya: Bagaiman (engkau akan mengida) seorang lelaki yang telah mendapat petunju, kecukupandanpenjagaan (perlindungan)” (Riwayat Abu Daud)

5. Mendahului bahagian kanan

Daripada Aisyah katanya “Rasulullah s.a.w. lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala hal (perbuatan) seperti memakai terompah,bersikat,berwuduk dan mandi” (Hadis Riwayat Muslim)

6.Istighfar

“Demi Allah, aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada-Nya lebih dari 70 kali dalam sehari” (Hadis Riwayat Muslim) 

7.Memberi salam

“Apakah amalan yang paling baik di dalam Islam lalu Baginda menjawab “Hendaklah engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau sudah kenal dan juga kepada orang yang belum engkau kenal” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Back to blog